Obrona dnia 30.09.2022
Obrona dnia 30.09.2022, sala 308, godz. 9:30.
Przewodniczący dr hab. inż. Mariola Kędra, prof. PK.
Kolejność dyplomowania
Kolejność dyplomowania może się zmienić.

W sprawie mojej dostępności
Informuję, że do końca września dyżuruję w godz. 10-13 od pn. do pt.
Ponieważ pracuję jednocześnie w WKR, więc najczęściej tam jestem obecny.

Obrony wrześniowe
Dotychczas ustalone z Przewodniczącymi terminy obron wrześniowych: 29.09, 30.09.

Przypominam, że, zgodnie z komunikatem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, ostateczny termin rejestracji w Dziekanacie ocenionych prac dyplomowych upływa:
16.09.2022 dla I i II stopnia studiów niestacjonarnych
23.09.2022 dla II stopnia studiów stacjonarnych.

Osoby, które zarejestrują prace, zobowiązuję do poinformowania mnie o tym fakcie i przesłania niezbędnych informacji wymienionych w komunikacie poniżej.

Procedura zapisu na termin obrony w warunkach ograniczonego dostępu
Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 128

Do jednostki dyplomującej, Promotor zobowiązany jest dostarczyć:

- Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (wzór nr 4 do Regulaminu antyplagiatowego)
- Pierwszą stronę Raportu Podobieństwa zawierającą współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu
- Raport z badania antyplagiatowego JSA-Ogólny
- Opinię pracy dyplomowej wraz z oceną

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć:

- Podpisaną recenzję pracy dyplomowej wraz z oceną;

Dyplomant (lub Promotor) zobowiązany jest do przekazania danych dyplomanta sekretarzowi komisji dyplomującej, celem wpisania na termin.
Dane należy wysłać nie później niż na 7 dni przed datą obrony.

Potrzebne dane:
- Imię i Nazwisko dyplomanta
- Rodzaj i stopień studiów, kierunek, specjalność
- Temat pracy
- Promotor
- Recenzent
- Ocena pracy

Dodatkowo:
- adres e-mail (koniecznie, dla kontaktu z dyplomantem)
- numer telefonu (opcjonalnie, dla ewentualnego kontaktu w sprawach nagłych)

Zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych
Ze względu na zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych zaleca się zapoznanie z nowymi wytycznymi na stronie dyplomowania Wydziału. Link poniżej.

Dyplomowanie na stronie WIŚ, zwłaszcza działy Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ oraz Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

Nowe wzory stron tytułowych prac
UWAGA! Ze względu na nowy podział administracyjny Wydziału, nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej należy pobrać z działu Dyplomowanie na stronie WIŚ.