Obrona dnia 28.09.2013
Obrona dnia 28.09.2023 r., pok. 308, godz. 10:00.
Przewodniczący dr hab. Mariola Kędra, prof. PK.
Uwaga! Kolejność dyplomowania została zmieniona.
Kolejność dyplomowania

Procedura zapisu na termin obrony w warunkach ograniczonego dostępu
Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 128

Do jednostki dyplomującej, Promotor zobowiązany jest dostarczyć:

- Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (wzór nr 4 do Regulaminu antyplagiatowego)
- Pierwszą stronę Raportu Podobieństwa zawierającą współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu
- Raport z badania antyplagiatowego JSA-Ogólny
- Opinię pracy dyplomowej wraz z oceną

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć:

- Podpisaną recenzję pracy dyplomowej wraz z oceną;

Dyplomant (lub Promotor) zobowiązany jest do przekazania danych dyplomanta sekretarzowi komisji dyplomującej, celem wpisania na termin.
Dane należy wysłać nie później niż na 7 dni przed datą obrony.

Potrzebne dane:
- Imię i Nazwisko dyplomanta
- Rodzaj i stopień studiów, kierunek, specjalność
- Temat pracy
- Promotor
- Recenzent
- Ocena pracy

Dodatkowo:
- adres e-mail (koniecznie, dla kontaktu z dyplomantem)
- numer telefonu (opcjonalnie, dla ewentualnego kontaktu w sprawach nagłych)

Zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych
Ze względu na zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych zaleca się zapoznanie z nowymi wytycznymi na stronie dyplomowania Wydziału. Link poniżej.

Dyplomowanie na stronie WIŚ, zwłaszcza działy Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ oraz Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

Nowe wzory stron tytułowych prac
UWAGA! Ze względu na nowy podział administracyjny Wydziału, nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej należy pobrać z działu Dyplomowanie na stronie WIŚ.